Historia


Spółdzielnia Żoliborska „Gospoda Spółdzielcza” powstała 28.01.1931r. z inicjatywy członków i mieszkańców pierwszego budującego się osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotem jej działalności miała być obrona polskiego handlu i interesów konsumentów
Początki działalności „Gospody Spółdzielczej” nie były łatwe ze względu na niewielką ilość członków, niski fundusz udziałowy oraz dużą konkurencję. Jednak aktywny udział kobiet-spółdzielczyń sprawił, że systematycznie rosła liczba członków dokonujących zakupy w sklepach swojej Spółdzielni. Zachęcały do tego konkurencyjne ceny jakie oferowała wówczas Spółdzielnia. Dzięki tym działaniom wrastała wartość obrotu, a w ślad za tym poprawie ulegały jej wyniki ekonomiczne.
W chwili wybuchu II wojny światowej Spółdzielnia liczyła 1 335 członków, którzy w okresie okupacji korzystali ze specjalnych preferencji zaopatrzeniowych, mimo że Spółdzielnia zmuszona była w swoich sklepach realizować system kartkowy, wprowadzony przez okupanta.
We wrześniu 1939r. podczas oblężenia Warszawy i podczas Powstania Warszawskiego w 1944r. Spółdzielnia wspomagała walczących żołnierzy i ludność cywilną, a zwłaszcza dzieci. Nadzór nad placówkami Spółdzielni zarówno przed wojną i podczas okupacji sprawowali jej członkowie, zorganizowani w komitety sklepowe. Były to przeważnie kobiety, które również pomagały osobom ukrywającym się przed okupantem. Nie bez znaczenia był fakt, że niemal wszyscy członkowie Spółdzielni brali udział w ruchu oporu.
Zakończenie działań wojennych przyniosło chwilowy oddech przed kolejnym trudnym etapem w kartach historii Spółdzielni. Kryzysowa sytuacja polskiego handlu okresu powojennego, a następnie otwarcie polskiego rynku dla zagranicznych koncernów stanowiły wyzwanie dla członków żoliborskiej spółdzielni. Mimo wielu niekorzystnych uwarunkowań Spółdzielnia funkcjonuje do dziś, w nowoczesnym i nieustannie korygowanym wydaniu ciesząc się popularnością wiernych Klientów i pozyskując względy nowego, młodszego pokolenia.

Dumą Spółdzielni Żoliborz są własne cztery Spółdzielcze Domy Handlowe: „Merkury”, „Hala Marymoncka”, „Agora”, „Żoliborski”.

Spółdzielnia posiada również 11 placówek handlowych oraz 1 bar, 2 piekarnie, targowisko i magazyn. Własnością Spółdzielni jest już 15 obiektów , m. in.: wszystkie Spółdzielcze Domy Handlowe, „Sam Bielański” oraz magazyn przy ulicy Powązkowskiej.